Από την εποχή Εριφυλλίδη έχουν να ασφαλιστούν τα δημοτικά κτήρια!

Σύμφωνα με έγγραφα που μου έστειλε ο πρώην δήμαρχος Καβάλας Στάθης Εριφυλλίδης είχε πάρει μια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που έλεγε «Εγκρίνει την ασφάλιση των σαράντα (40) κτιρίων του Δήμου έναντι κινδύνων πυρός, με τη διαδικασία της διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού. Εγκρίνει τη συνέχιση της ισχύος των παλαιών υπαρχόντων ασφαλιστηρίων συμβολαίων για τα ήδη ασφαλισμένα κτίρια, μέχρις ότου ο διαγωνισμός αποφέρει κάποιο αποτέλεσμα θετικό ή αρνητικό για το έτος 2004 και μέχρι του ποσού των 5.870,00€ μαζί με το Φ.Π.Α».
@ Κάθε χρόνο όμως ανανεωνόταν το συμβόλαιο το οποίο προφανώς δεν το συνέχισε ο Σιμιτσής αλλά ούτε και η Τσανάκα. Έτσι ευτυχώς που ήταν Κυριακή πρωί και την είδαν την φωτιά και ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική και την έσβησε χωρίς παρατράγουδα. Αν ήταν βράδυ κλάφτα Χαράλαμπε.

Δ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 22 - ΚΑΒΑΛΑ - Τ.Κ: 65302 / ΔΘ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΝΤΗ / ΑΦΜ : 800828862 ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ / ΤΗΛ: 2510 222141 / Εmail: evdomimera@gmail.com

Εβδόμη Ημέρα