Δουλείες με κουρτίνες

Και εμάς θα ενδιέφερε να κάνουμε τέτοιες δουλείες να καθαρίζουμε τις κουρτίνες ενός γραφείου όπως αυτό του περιφερειάρχη και να πληρωνόμαστε 186 ευρώ. Αυτές είναι δουλειές με φούντες.
@ Φυσικά ο Μέτιος είναι ανοιχτοχέρης όταν πρόκειται όμως να πληρώσει η περιφέρεια.

Δ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 22 - ΚΑΒΑΛΑ - Τ.Κ: 65302 / ΔΘ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΝΤΗ / ΑΦΜ : 800828862 ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ / ΤΗΛ: 2510 222141 / Εmail: evdomimera@gmail.com

Εβδόμη Ημέρα