Επιστολή της δημοτικής παράταξης ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ προς τον δήμαρχο Καβάλας για την επιχορήγηση του 1 εκ. ευρώ από το υπουργείο εσωτερικών

Αξιότιμε κύριε δήμαρχε
Η δημοτική μας παράταξη χαιρετίζει με ικανοποίηση την απόφαση του υπουργού Εσωτερικών με την οποία μετά την πρώτη έκτακτη , λόγω πανδημίας, επιχορήγηση όλων των δήμων της χώρας με 75 εκ. ευρώ, προχωρά και στην καταβολή της δεύτερης δόσης ύψους 40 εκ. σύμφωνα με τις ανάγκες εκάστου δήμου , όπως αυτές δηλώθηκαν στον κόμβο διαλειτουργικότητας του υπουργείου.
Η απόφαση αυτή αποτελεί μια σημαντική ανακούφιση για την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση , η οποία , όπως άλλωστε και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία , έχει υποστεί τις συνέπειες από την πανδημική κρίση.
Η έκτακτη αυτή επιχορήγηση ύψους 933.658 Ευρώ, έρχεται να καλύψει έκτακτες ανάγκες που γέννησε η πανδημία αλλά και να αποκαταστήσει τις απώλειες εσόδων του δήμου από την ίδια αιτία.
Επομένως έχει όχι μόνο οικονομικό αλλά και κοινωνικό χαρακτήρα.
Ως εκ τούτου και εκ του περιεχομένου της αποφάσεως αυτής θεωρούμε ότι ο δήμος μας οφείλει να κατανείμει το ποσό αυτό με τρόπο τέτοιο ώστε να εκπληρωθούν οι παραπάνω σκοπιμότητες και ειδικότερα τουλάχιστον:
α) Να ενισχυθούν οι κοινωνικές δομές του δήμου μας οι οποίες καλούνται να στηρίξουν τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω της παρατεταμένης υγειονομικής και οικονομικής κρίσης.
β) Να υπάρξει έμπρακτη στήριξη της αγοράς μέσω της , το δυνατόν , ταχύτερης εξόφλησης των προμηθευτών του δήμου, της ελάφρυνσης των τελών που οι επαγγελματίες καλούνται να καταβάλλουν και της μείωσης των ενοικίων .
γ) Να υποστηριχθεί έτι περαιτέρω η υγιεινή των δημοσίων χώρων και κυριότερα των σχολικών , με την μεταβολή της σχέσεως εργασίας 10 τουλάχιστον καθαριστριών από τις 72 , σε πλήρους απασχόλησης και την επαύξηση του ωραρίου κατά μία ώρα ημερησίως για τις υπόλοιπες
Σήμερα , με το ποσό που αποδίδεται στον δήμο μας και με αυτό που θα υπάρξει ως τρίτη δόση , έχει εκλείψει κάθε δικαιολογία που να μπορεί να αιτιολογήσει μια διαφορετική στάση ή μια καθυστέρηση της διοίκησης στα ζητήματα αυτά.
Είμαστε βέβαιοι ότι οι παραπάνω σκέψεις μας, σας βρίσκουν σύμφωνο και πως άμεσα ,σε αγαστή συνεργασία με το δημοτικό συμβούλιο, θα προχωρήσετε στην υλοποίηση τους.
Προς τον σκοπό αυτό , είμαστε πρόθυμοι, να συνδράμουμε με κάθε τρόπο την διοίκηση του δήμου, μέσω πάντα βεβαίως , του θεσμικού μας ρόλου .
Καβάλα 4 Οκτωβρίου 2020
Η επικεφαλής της παράταξης
Δήμητρα Τσανάκα
τ. Δήμαρχος Καβάλας

Δ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 22 - ΚΑΒΑΛΑ - Τ.Κ: 65302 / ΔΘ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΝΤΗ / ΑΦΜ : 800828862 ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ / ΤΗΛ: 2510 222141 / Εmail: evdomimera@gmail.com

Εβδόμη Ημέρα