Εστιατόριο στην Καβάλα δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 100.000€

Σύμφωνα με την λίστα που δίνει στην δημοσιότητα η ΑΑΔΕ μαθαίνουμε ότι εστιατόριο στην Καβάλα κατά τη χρήση 2018 δεν εξέδωσε 5.123 φορολογικά

στοιχεία αξίας άνω των 100.000€.

Παράλληλα συνταξιούχος απέκρυψε εισοδήματα άνω των 2.190.000 ευρώ, Κρητικός εμφανίστηκε πλουσιότερος κατά 1.125.000€, πλαστικός χειρουργός δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 151.000 ευρώ, εταιρεία πλυντηρίων απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.100.000 ευρώ, καφέ – μπαρ δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία ύψους περί των 55.000 ευρώ. Αυτά και άλλα πολλά περιστατικά φοροδιαφυγής πιάστηκαν στην «τσιμπίδα» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Στην περιοχή μας εκτός του εστιατορίου στην Καβάλα έχουμε και τις εξής περιπτώσεις:

– Γραφείο τελετών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας κατά

τις χρήσεις 2015 έως 2018 δεν εξέδωσε 962 φορολογικά στοιχεία αξίας

245.000€.

– Αποδείχτηκε ως τεχνητή διευθέτηση η σύσταση εταιρείας εμπορίας φρούτων

σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, χωρίς πραγματική οικονομική

και εμπορική δραστηριότητα, με σκοπό την αποφυγή φορολόγησης στην

Ελλάδα εισοδημάτων των χρήσεων 2017 και 2018 άνω των 278.000€.

Δ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 22 - ΚΑΒΑΛΑ - Τ.Κ: 65302 / ΔΘ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΝΤΗ / ΑΦΜ : 800828862 ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ / ΤΗΛ: 2510 222141 / Εmail: evdomimera@gmail.com

Εβδόμη Ημέρα