Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΖΩΝΗ – ΑΝΟΙΞΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ «Παγώνει» το επίδομα θέρμανσης

«Παγωμάρα» προκάλεσαν σε πολλούς δικαιούχους επιδόματος θέρμανσης τα ποσά που διαπίστωσαν ότι τους εγκρίνονται, καθώς ήταν αισθητά μικρότερα και από τα αντίστοιχα περυσινά και από τα αναμενόμενα.

Δικαιούχοι, που έσπευσαν από χθες, οπότε άνοιξε η εφαρμογή στο TAXIS net, να υποβάλλουν αιτήσεις, διαπίστωσαν με έκπληξη ότι τα ποσά που τους εγκρίθηκαν, χωρίς να έχουν μεταβολές στα στοιχεία τους (εισόδημα, κατοικία, τέκνα κλπ) ήταν σαφώς μικρότερα και από τα περυσινά και από ό,τι περίμεναν, σύμφωνα με το νέο σύστημα υπολογισμού.

Οι καταγγελίες στα social media και τα MME «πέφτουν βροχή». Ενδεικτικά ο Μ.Σ. έγραψε ότι με τα ίδια στοιχεία το 2018 του δόθηκαν 610 ευρώ, φέτος περίμενε επιδότηση 350 και τελικά είδε να του εγκρίνονται μόνο 200!

Τα περισσότερα παράπονα προέρχονται από περιοχές της χώρας με το περισσότερο κρύο (Ά και Β΄ ζώνη στην οποία συγκαταλέγεται και η Καβάλα). Σημειώνεται ότι φέτος έχει τεθεί πλαφόν στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 350 ευρώ, ανά δικαιούχο.

Το νέο σύστημα προβλέπει ότι σε κάθε δικαιούχο χορηγείται επίδομα για αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης ίσο με 250 € αν η κύρια κατοικία του ανήκει στην ζώνη Α, 180 € αν ανήκει στη ζώνη Β, 110 € στη ζώνη Γ και 80 € στη ζώνη Δ. Το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Παραδείγματος χάρη για ένα νοικοκυριό με δύο τέκνα στην ζώνη Ά το επίδομα ανέρχεται σε 300 €.

Επίσης, το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης υπολογισθείσας αξίας, μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του ανωτέρου επιδόματος, από 15 Οκτωβρίου 2019 έως και 31 Δεκεμβρίου 2019. Σε περίπτωση που η υπολογισθείσα αξία αγοράς υπολείπεται του ανωτέρω ορίου, ο δικαιούχος λαμβάνει επίδομα ίσο με το ήμισυ (1/2) της αξίας των αγορών που πραγματοποίησε το ίδιο διάστημα.

Για τον καθορισμό της υπολογισθείσας αξίας των αγορών πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης ορίζεται η τιμή 1,042 ευρώ ανά λίτρο.

Οι μεγάλοι χαμένοι φαίνεται ότι θα είναι οι δικαιούχοι περιοχών Α΄ και Β΄ ζώνης, που παρουσιάζουν και τις χαμηλότερες θερμοκρασίες στη χώρα.

Κατανοούμε το επικοινωνιακό άγχος της κυβέρνησης να παρουσιάσει μία ρόδινη εικόνα. Τελικά όμως, φαίνεται πως ελπίζει να μειώσει τους δικαιούχους, μέσω πρόσθετων κριτηρίων και αυστηροποίησης των προϋποθέσεων».

2 συνημμένα

Δ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 22 - ΚΑΒΑΛΑ - Τ.Κ: 65302 / ΔΘ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΝΤΗ / ΑΦΜ : 800828862 ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ / ΤΗΛ: 2510 222141 / Εmail: evdomimera@gmail.com

Εβδόμη Ημέρα