Μια νέα εκδήλωση του Εριφυλλίδη για την 17 Νοέμβρη με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων

Μια νέα εκδήλωση ετοιμάζει ο Γιάννης Εριφυλλίδης για την επέτειο της 17 Νοέμβρη με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων. Πληροφορηθήκαμε ότι έχει στείλει προσκλήσεις σε όλα τα κόμματα να συμμετέχουν στη συζήτηση για τον νόημα της 17 Νοέμβρη σε εκδήλωση που θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου Αυτό που πληροφορηθήκαμε επίσης είναι ότι ο Γιάννης Εριφυλλίδης ζήτησε από το κόμματα να στείλουν εκπροσώπους τους από το κέντρο.

Δ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 22 - ΚΑΒΑΛΑ - Τ.Κ: 65302 / ΔΘ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΝΤΗ / ΑΦΜ : 800828862 ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ / ΤΗΛ: 2510 222141 / Εmail: evdomimera@gmail.com

Εβδόμη Ημέρα