Μια τρύπα στο νερό πέτυχε ο Μουριάδης με τον κανονισμό στάθμευσης στην Παναγία

Μια τρύπα στο νερό έκαναν Μουριάδης και Μουμτσάκης με τον κανονισμός της Παναγίας. Αφού το κοσκίνισαν επί 4 χρόνια αρχίζοντας από την ελεγχόμενη στάθμευση που δεν μπόρεσαν να την εφαρμόσουν γιατί οι κάτοικοι της Παναγίας αντιδρούσαν πέρασαν στην εφαρμογή του κανονισμού στάθμευσης μόνο για τα αυτοκίνητα των κατοίκων της συνοικίας. Αλλά και εδώ απέτυχαν οι ανίκανοι
αφού δεν κατάφεραν να προβλέψουν να δοθούν κάρτες σε κατοίκους, επαγγελματίες, δασκάλους και καθηγητές και στο δημοτικό συμβούλιο της περασμένης Πέμπτης ο Μουμτσάκης δεν μπόρεσε να περάσει τις τροποποιήσεις γιατί το σώμα δεν είχε απαρτία.
@ Μιλάμε για πολύ μεγάλη επιτυχία.

Δ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 22 - ΚΑΒΑΛΑ - Τ.Κ: 65302 / ΔΘ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΝΤΗ / ΑΦΜ : 800828862 ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ / ΤΗΛ: 2510 222141 / Εmail: evdomimera@gmail.com

Εβδόμη Ημέρα