Νατάσα Ιωσηφίδου, κάτω τα χέρια από το ταχυδρομείο της Καρβάλης

Η διατήρηση του καταστήματος των ΕΛΤΑ στη Νέα Καρβάλη δεν αποτελεί κοινωνική υποχρέωση , αλλά δέσμια υποχρέωση τους προς το κράτος αφού σύμφωνα με τον Νόμο 4053/2012 είναι υποχρεωμένοι μέχρι 31/12/2028 να προσφέρουν υπηρεσίες αποδεκτής ποιότητας στο σύνολο των πολιτών και επομένως την διατήρηση και λειτουργία δικτύου άνω των 1400 σημείων εξυπηρέτησης. Καλώ την διοίκηση των ΕΛΤΑ να μας απαντήσει αν μετά την κατάργηση του καταστήματος της Νέας Καρβάλης και άλλων στην χώρα πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου.

Δ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 22 - ΚΑΒΑΛΑ - Τ.Κ: 65302 / ΔΘ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΝΤΗ / ΑΦΜ : 800828862 ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ / ΤΗΛ: 2510 222141 / Εmail: evdomimera@gmail.com

Εβδόμη Ημέρα