Ντίνος Κλειτσιώτης για διοικητής του νοσοκομείου Λάζαρος Τσαλταμπασίδης για πρόεδρος του ΟΛΚ

Θεωρώ ότι είναι μια καλή επιλογή ο Ντίνος Κλειτσιώτης για διοικητής του νοσοκομείου της Καβάλας. Ο πρώην βουλευτής μπορεί να βοηθήσει με τις οικονομικές του γνώσεις στο συμμάζεμα αλλά και στον εξορθολογισμό της λειτουργίας του νοσοκομείου.
@ Έμαθα ότι θα αλλάξει και ο υποδιοικητής του νοσοκομείου και τη θέση του θα καταλάβει μάλλον δικηγόρος της Καβάλας.
@ Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα γίνουν και οι αλλαγές στον ΟΛΚ εκτός από το νοσοκομείο και όπως είχα γράψει και παλιότερα αυτός που φαίνεται ότι είναι ο επικρατέστερος ακούει στο όνομα Λάζαρος Τσαλταμπασίδης που θα πάρει και τις αρμοδιότητες του πρόεδρου του οργανισμού εκτός από αυτές του διευθύνοντα συμβούλου.

Δ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 22 - ΚΑΒΑΛΑ - Τ.Κ: 65302 / ΔΘ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΝΤΗ / ΑΦΜ : 800828862 ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ / ΤΗΛ: 2510 222141 / Εmail: evdomimera@gmail.com

Εβδόμη Ημέρα