Ντουμάνια πάνω από τα δικαστήρια

μήπως το δικαστικό Μέγαρο πλην τής επικινδυνότητας των μαρμάρων του, είναι και επικίνδυνο για την ατμόσφαιρα;

Δ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 22 - ΚΑΒΑΛΑ - Τ.Κ: 65302 / ΔΘ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΝΤΗ / ΑΦΜ : 800828862 ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ / ΤΗΛ: 2510 222141 / Εmail: evdomimera@gmail.com

Εβδόμη Ημέρα