Ο λογαριασμός της ΔΕΗ για τα νέα κτήρια στου Ασημακοπούλου θα βγαίνει στο όνομα του διεθνή οργανισμού μετανάστευσης

Σύμφωνα με πληροφορίες μου στο όνομα του «Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης» πήραν τα κτήρια στο στρατόπεδο «Ασημακοπούλου» ηλεκτρικό ρεύμα από χθες. Και ερωτώ τον κ. Παναγιωτόπουλο. Έχει γίνει τέτοια παραχώρηση στον συγκεκριμένο οργανισμό από το υπουργείο του και δεν το ξέρουμε;
Αυτό που φυσικά έχει πολύ μεγάλη σημασία πέρα από τη αίτηση που κατέθεσε εργολάβος από την Θεσσαλονίκη για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα είναι όταν θα υπογραφούν τα συμβόλαια ποια δικαιολογητικά θα κατατεθούν που να αποδεικνύουν ότι έχουν παραχωρηθεί τα κτήρια στον διεθνή οργανισμό μετανάστευσης.

Δ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 22 - ΚΑΒΑΛΑ - Τ.Κ: 65302 / ΔΘ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΝΤΗ / ΑΦΜ : 800828862 ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ / ΤΗΛ: 2510 222141 / Εmail: evdomimera@gmail.com

Εβδόμη Ημέρα