Πέφτουν σήμερα οι υπογραφές για το λιμάνι “Φίλιππος Β΄” και επιτέλους θα φύγει το τελωνείο από το “Απόστολος Παύλος”

Φαίνεται ότι έχουν τελειώσει τα ψέματα και σήμερα οι εταιρείες της κοινοπραξίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (35%), Black Summit Financial Group (55%) και EFA Group (10%) υπογράφουν με τον ΟΛΚ και αναλαμβάνουν από δω πέρα την διαχείριση του λιμανιού και όπως προβλέπεται από τη σύμβαση. “Το οικονομικό αντάλλαγμα για την υποπαραχώρηση (δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης λιμενικού σταθμού πολλαπλών χρήσεων) ανέρχεται περίπου σε 33,9 εκατ. ευρώ, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναλάβει την υποχρέωση να υλοποιήσει επιπλέον επενδύσεις της τάξης των 36 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και τη μεγέθυνση της συγκεκριμένης υποδομής.
Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν προμήθεια νέου εξοπλισμού, αντικατάσταση εξοπλισμού, υποδομές, ανωδομές, λογισμικό, hardware αλλά και την υποχρέωση της κοινοπραξίας να κατασκευάσει κτίρια για την εξυπηρέτηση αναγκών της Λιμενικής Αρχής, της Πλοηγικής Υπηρεσίας, καθώς και τελωνειακό σταθμό.
Επιπροσθέτως, αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκπόνησης μελέτης αναδάσωσης της περιοχής των Άσπρων Χωμάτων, της υλοποίησης του έργου της αναδάσωσης και τα έργα συντήρησης, καθαρισμού, προστασίας και φύλαξης της ανωτέρω περιοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της υποπαραχώρησης. Η σύμβαση περιλαμβάνει τον υφιστάμενο προβλήτα εμβαδού περίπου 117 στρεμμάτων, πρόσθετη έκταση 165 στρεμμάτων, τον αποσπασμένο μώλο και κυματοθραύστη, την εμπορική δραστηριότητα (γενικό φορτίο, ξηρό χύδην φορτίο και περιστασιακά εξυπηρέτηση εμπορευματοκιβωτίων) και υφιστάμενου εξοπλισμού του λιμανιού.
@ Θα κατασκευάσουν όπως λένε και τελωνειακό σταθμό. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα πάρει να κατασκευαστεί το νέο τελωνείο αλλά όποτε και να γίνει θα φύγει από το λιμάνι “Απόστολος Παύλος”. Επιτέλους καιρός ήταν.

Δ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 22 - ΚΑΒΑΛΑ - Τ.Κ: 65302 / ΔΘ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΝΤΗ / ΑΦΜ : 800828862 ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ / ΤΗΛ: 2510 222141 / Εmail: evdomimera@gmail.com

Εβδόμη Ημέρα