Πέντε έμμισθοι και δύο άμισθοι αντιδήμαρχοι για μια διετία στο δήμο Θάσου


Με απόφαση του Δημάρχου Θάσου, Λευτέρη Κυριακίδη ορίστηκαν οι νέοι
αντιδήμαρχοι του Δήμου, με θητεία από τη 1 Ιανουαρίου 2024 μέχρι και τη 1
Ιανουαρίου 2026.
Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Θάσου
Γεωργίου Ιωάννης του Γεωργίου: Έμμισθος αντιδήμαρχος και του μεταβιβάζονται
καθ’ ύλην οι αρμοδιότητες α) της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, β) του
Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης
και γ) του Γραφείου Εσόδων και Περιουσίας του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θάσου
Τσολάκης Σταύρος του Κίμωνα: Έμμισθος αντιδήμαρχος και του μεταβιβάζονται
καθ’ ύλην οι αρμοδιότητες α) του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης και β) τις αρμοδιότητες της λειτουργίας της
υπηρεσίας άρδευσης των αγροτικών καλλιεργειών του Δήμου Θάσου
Πυρήνας Ευστράτιος του Νικολάου: Έμμισθος αντιδήμαρχος και του
μεταβιβάζονται καθ’ ύλην οι αρμοδιότητες α) της Διεύθυνσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου (εκτός των αρμοδιοτήτων της
λειτουργίας της υπηρεσίας άρδευσης των αγροτικών καλλιεργειών και των
αρμοδιοτήτων διαχείρισης και δράσεων των ζώων συντροφιάς και των αδέσποτων ζώων) και β) του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
Τσουλκάνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου: Έμμισθος αντιδήμαρχος και του
μεταβιβάζονται καθ’ ύλην οι αρμοδιότητες α) του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, β) του Γραφείου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Προστασίας της Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, γ) διαχείρισης και δράσεων των ζώων συντροφιάς και των αδέσποτων ζώων (μέριμνα, περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λπ.) και (δ1) σε θέματα πολιτικών ισότητας των φύλων και (δ2) σε θέματα αθλητισμού και νέας γενιάς, του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Βοήθειας στο Σπίτι, Ισότητας,
Παιδείας, Απασχόλησης και Πολιτισμού Στρατηγέντας Σωτήριος του Δημητρίου: Έμμισθο αντιδήμαρχος και του μεταβιβάζονται καθ’ ύλην οι αρμοδιότητες α) του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θάσου με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» (άρθ. Άρθρου 27 του Ν. 5056/23), και (β1) σχεδιασμού/ συντονισμού/ παρακολούθησης κοινωνικών πολιτικών, (β2) σε θέματα απασχόλησης, (β3) εποπτείας και ελέγχου, (β4) εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών, (β5) εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και (β6) σε θέματα Βοήθειας στο Σπίτι, του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Βοήθειας στο Σπίτι, Ισότητας, Παιδείας, Απασχόλησης και Πολιτισμού του Δήμου Θάσου
Μαρκιανός Ιωάννης του Κυριάκου: Άμισθος αντιδήμαρχος και του μεταβιβάζονται
καθ’ ύλην οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Τουρισμού του Δήμου Θάσου
Κουτσουμάνης Γεώργιος του Βασιλείου: Άμισθος αντιδήμαρχος και του
μεταβιβάζονται καθ’ ύλην οι αρμοδιότητες α) της καταργούμενης Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Θάσου «ΔΗ.ΚΕ.Θ.» (άρθ. Άρθρου 29 του Ν. 5056/23),
(β1) σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης και (β2) σε θέματα Πολιτισμού, του

Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Βοήθειας στο Σπίτι, Ισότητας,
Παιδείας, Απασχόλησης και Πολιτισμού του Δήμου Θάσου
Σημειώνεται ότι όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο αντιδήμαρχος, Γεωργίου Ιωάννης του Γεωργίου, ως αναπληρωτής του
Δημάρχου.

Επικοινωνία

Ε: evdomimera[@]gmail.com

Δ. : ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 22

ΤΗΛ. : 2510222141

ΚΙΝ : 6948367220

 

 

Καθημερινή επικαιρότητα και ενημέρωση
Τα πάντα για την Καβάλα
Εφημερίδα 7η ΜΕΡΑ

 

Ενημερωτικη Λιστα

Εβδόμη Ημέρα