Προγραμματική συμφωνία για να πάει η Καβάλα Μπροστά με την ΚΑΠ του Βαγγέλη Παππά

Η συνέλευση των μελών της Κοινωνικής Αποτελεσματικής Παρέμβασης (Κ.Α.Π.)
αποφάσισε τη στήριξη με προγραμματική συμφωνία του ανεξάρτητου υποψηφίου
Δημάρχου Καβάλας Γιάννη Εριφυλλίδη και του συνδυασμού «Η Καβάλα Μπροστά»
με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της πόλης μας και στόχο τη μεγάλη αλλαγή για
τον Δήμο Καβάλας.

Το πρόγραμμα του ανεξάρτητου συνδυασμού «Η Καβάλα Μπροστά» εκφράζει
πλήρως τα μέλη της Κ.Α.Π. και αποτελεί τη βάση συμφωνίας σε επίπεδο αρχών και
προγραμματικών θέσεων, με κύριους άξονες-δεσμεύσεις:

 την ολοκλήρωση της περιμετρικής της Καβάλας με τις απαραίτητες κάθετες
συνδέσεις με την πόλη και με σεβασμό στο περιβάλλον
 τη ριζική ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Καβάλας
 την ισότιμη ανάπτυξη των Δημοτικών Ενοτήτων Καβάλας και Φιλίππων
 την κατά γράμμα τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της
χρηστής διοίκησης σε όλες τις εκφάνσεις της λειτουργίας του Δήμου
Καβάλας
 την άμεση και βέλτιστη αξιοποίηση της υπάρχουσας περιουσίας του Δήμου
Καβάλας,

θέσεις που ήδη έχουν εκφρασθεί στην προγραμματική διακήρυξη αρχών του
ανεξάρτητου συνδυασμού «Η Καβάλα Μπροστά», η οποία παρουσιάστηκε στους
συνδημότες μας τον Νοέμβριο του 2022.

Η Κ.Α.Π. αναστέλλει τις δραστηριότητές της και μέλη της θα στελεχώσουν το
ψηφοδέλτιο του ανεξάρτητου συνδυασμού «Η Καβάλα Μπροστά».

Ο Γιάννης Εριφυλλίδης και ο ανεξάρτητος συνδυασμός «Η Καβάλα Μπροστά»
ευχαριστούν την Κ.Α.Π. για την τιμή και την εμπιστοσύνη και καλούν όλες τις άλλες
δυνάμεις του τόπου που επιθυμούν τη μεγάλη αλλαγή για την Καβάλα και την
περιοχή μας να συστρατευθούν στην κοινή μας προσπάθεια.

Δ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 22 - ΚΑΒΑΛΑ - Τ.Κ: 65302 / ΔΘ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΝΤΗ / ΑΦΜ : 800828862 ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ / ΤΗΛ: 2510 222141 / Εmail: evdomimera@gmail.com

Εβδόμη Ημέρα