Τιμωρούν τους γονείς με την ανικανότητα τους μειώνοντας τις ώρες παραμονής των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς

Χωρίς συναίσθηση του πλήγματος που επιφέρουν στους εργαζόμενους γονείς χθες η πλειοψηφία του νομικού προσώπου που έχει την ευθύνη της λειτουργίας των παιδικών σταθμών αποφάσισε να περιορίσει το ωράριο λειτουργίας σε 6 ώρες από εννέα. Έτσι θα πρέπει οι εργαζόμενοι γονείς ή να χάσουν τη δουλειά τους για να πηγαίνουν στις οκτώ παρατέταρτο τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς και να τα παίρνουν στις δύο ή να δουλεύει ο ένας από τους δύο γονείς με μειωμένο ωράριο.
@ Αυτός είναι ο σύγχρονος δήμος. Χθες κατά της διάρκεια συνεδρίασης του νομικού προσώπου μπήκε και το θέμα των μετακινήσεων σε ΚΑΠΗ και βοήθεια στο σπίτι και ο πρόεδρος Φιλήμων Ξουλόγης είπε ότι αυτός αποφάσισε μόνος του αλλά όχι ο δήμαρχος τον οποίο όμως ενημέρωσε. Γελοιότητες.

Δ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 22 - ΚΑΒΑΛΑ - Τ.Κ: 65302 / ΔΘ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΝΤΗ / ΑΦΜ : 800828862 ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ / ΤΗΛ: 2510 222141 / Εmail: evdomimera@gmail.com

Εβδόμη Ημέρα