EnEarth από την Energean, για έναν κόσμο με μηδενικές εκπομπές CO2 Στην Καβάλα το πρώτο πιλοτικό έργο δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα

Την Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον, την 5 η Ιουνίου, επέλεξε η Energean
για να γνωστοποιήσει τη δημιουργία της νέας εταιρείας του Oμίλου, της
EnEarth, η οποία φιλοδοξεί να ηγηθεί στην προσπάθεια για έναν κόσμο με
μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ελλάδα και την ευρύτερη
περιοχή της Μεσογείου! Είναι μια ακόμη πρωτοβουλία στο πλαίσιο της
δέσμευσης της Energean για την επίτευξη του Net Zero το αργότερο έως το
2050.
Η EnEarth στοχεύει στη δημιουργία “πράσινων” κόμβων, αξιοποιώντας
κοιτάσματα υδρογονανθράκων που είτε βαίνουν προς εξάντληση είτε έχουν
ήδη εξαντληθεί, καθώς και άλλους γεωλογικούς σχηματισμούς που θα
κριθούν κατάλληλοι να μετατραπούν σε βιώσιμες αποθήκες διοξειδίου του
άνθρακα (CO2). Η εταιρεία θα συνδυάσει υφιστάμενες εγκαταστάσεις με
τεχονολογίες αιχμής, με στόχο να διαδραματίσει έναν κυρίαρχο ρόλο στην
καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Η
δραστηριοποίηση της EnEarth θα συμβάλλει στην προστασία των θέσεων
εργασίας και της δραστηριότητας στη βιομηχανία έρευνας και
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, σε βιομηχανικές μονάδες που δεν
είναι δυνατό να αποφύγουν να εκπέμπουν CO2, καθώς και στη μείωση του
ανθρακικού αποτυπώματος στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.
Πιο συγκεκριμένα, η EnEarth θα δραστηριοποιηθεί:
-Στην αποθήκευση CO2, καταρχήν στον Πρίνο της Καβάλας, με προοπτική
σε πλήρη ανάπτυξη να αποθηκεύονται μέχρι 3 εκατ. τόνοι CO2 ετησίως και να

32, Kifissias Ave. Atrina Center 17 th floor. Marousi Athens, Greece 15125
Tel: +30 210 8174 200, Fax: +30 210 8174 299
www.energean.com

αποτελέσει ο Πρίνος πρότυπο για ανάλογα projects και σε άλλα κοιτάσματα
και γεωλογικούς σχηματισμούς στη Μεσόγειο.
-Στη μεταφορά CO2 σε συνεργασία με την εξειδικευμένη στις θαλάσσιες
μεταφορές Prime Marine που εγγυάται την ασφαλή και αποτελεσματική
μεταφορά CO2 για αποθήκευση στον Πρίνο.
-Στην απευθείας δέσμευση CO2 από την ατμόσφαιρα (Direct Air Capture
and Storage– DACS), η οποία θα βελτιώσει θεαματικά τις κλιματικές και
ατμοσφαιρικές συνθήκες στις περιοχές όπου θα εφαρμοστεί.

Από την Καβάλα και τις χερσαίες εγκαταστάσεις της Energean στη Νέα Καρβάλη
ξεκινά η πιλοτική δέσμευση CO2
Η δραστηριότητα της EnEarth ξεκινά από την Καβάλα, όπως είχε ξεκινήσει και
η Energean πριν από 16 χρόνια την πορεία της για να αναδειχθεί σε ηγέτιδα
εταιρεία στην έρευνα και ανάπτυξη των φυσικών πόρων της Μεσογείου.
Συγκεκριμένα, η EnEarth θα υλοποιήσει πιλοτική δέσμευση CO2
απευθείας από την ατμόσφαιρα με στόχο να ξεκινήσει η λειτουργική
δέσμευση CO2 από την ατμόσφαιρα της Καβάλας από τις αρχές του 2026.
Για την θέση του project σε εφαρμογή, πρόκειται να εγκατασταθεί σύστημα
απευθείας δέσμευσης CO2 στις χερσαίες εγκαταστάσεις της Energean στη
Νέα Καρβάλη, το οποίο λειτουργεί με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον
τρόπο, έχοντας ως χαρακτηριστικά την ελάχιστη κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας, την μη χρήση ρευστών και διαλυτών και την μηδενική παραγωγή
απορριμμάτων.

32, Kifissias Ave. Atrina Center 17 th floor. Marousi Athens, Greece 15125
Tel: +30 210 8174 200, Fax: +30 210 8174 299
www.energean.com

Με αφορμή την ίδρυση της EnEarth, ο κ. Νικόλας Ρήγας, επικεφαλής του
τομέα Αποθήκευσης Άνθρακα της EnEarth, δήλωσε σχετικά: «Με τη
δημιουργία της EnEarth, προχωρούμε σε μια καινοτόμο πρωτοβουλία που
έχει ως στόχο να μετατρέψει την Βόρεια Ελλάδα σε έναν “πράσινο” κόμβο
στην Ανατολική Μεσόγειο με την δέσμευση και την αποθήκευση CO2,
εγκαινιάζοντας ένα νέο τρόπο χρήσης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων
υδρογονανθράκων. Η EnEarth προσφέρει μία νέα βιώσιμη και φιλική για το
περιβάλλον βιομηχανική πρακτική, που μπορεί να αποτελέσει σημείο
αναφοράς για τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση νέας
τεχνογνωσίας σε παραδοσιακές βιομηχανικές δραστηριότητες».
Από την πλευρά της, η Δρ. Κατερίνα Σάρδη, Διευθύνουσα Σύμβουλος και
Country Manager της Energean στην Ελλάδα δήλωσε τα εξής: «Η
αναγγελία αυτής της νέας δραστηριότητας από την Καβάλα και μάλιστα την
Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον δεν έχει μόνο συμβολική σημασία.Ο
Πρίνος έχει αποτελέσει παράδειγμα αρμονικής συνύπαρξης της βιομηχανίας
πετρελαίου και φυσικού αερίου με περιβαλλοντικά ευαίσθητες και
εντυπωσιακού φυσικού κάλλους περιοχές, με τον τουρισμό, με την αλιεία και,
γενικότερα, με κάθε δραστηριότητα στην περιοχή. O Πρίνος έχει μια
ιδανική, στρατηγική γεωγραφική θέση για να φιλοξενήσει την
αποθήκευση CO2, που θα έχει προφανή οφέλη για το περιβάλλον, θα
συμβάλλει στην διατήρηση της βιομηχανικής δραστηριότητας στην
Ελλάδα και θα τροφοδοτήσει ένα νέο κύκλο οικονομικής ανάπτυξης και
απασχόλησης, δημιουργώντας και τεχνογνωσία με προστιθέμενη αξία
για τις τοπικές κοινωνίες».

Δ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 22 - ΚΑΒΑΛΑ - Τ.Κ: 65302 / ΔΘ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΝΤΗ / ΑΦΜ : 800828862 ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ / ΤΗΛ: 2510 222141 / Εmail: evdomimera@gmail.com

Εβδόμη Ημέρα