Ο Θόδωρος Μουριάδης επιλέγει τον Γιάννη Ιακωβίδη για αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών

Τον Γιάννη Ιακωβίδη προορίζει άκουσα ο Θόδωρος Μουριάδης για αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών. Ο Γιάννης Ιακωβίδης στήριξε τον Θόδωρο Μουριάδη από την θέση του μέλους της νομαρχιακής επιτροπής της ΔΗΜ.ΑΡ και βρέθηκε μέσα στους εννέα που εξέλεξε ο συνδυασμός του νέου δημάρχου. Πολιτικός μηχανικός ο Γιάννης Ιακωβίδης και εργολάβος δημοσίων έργων πιστεύω ότι έχει κάτι στο μυαλό του για το τι έργα πρέπει να ξεκινήσει ο δήμος.

Δ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 22 - ΚΑΒΑΛΑ - Τ.Κ: 65302 / ΔΘ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΝΤΗ / ΑΦΜ : 800828862 ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ / ΤΗΛ: 2510 222141 / Εmail: evdomimera@gmail.com

Εβδόμη Ημέρα