Ζητάει η αποκεντρωμένη την ποινή της αργίας για τον Μέτιο

Δυο ενδεχόμενα μπορώ να σκεφτώ στην περίπτωση Μέτιου και στην αντιμετώπιση του από την ΝΔ. Πρώτον ή δεν μαθαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει στην περιφέρεια ή αδιαφορούν. Και να μη μαθαίνουν τι ακριβώς κάνει ο εκλεκτός τους αυτό θα το ερμηνεύσω ως απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του. Το να αδιαφορούν όμως, αυτό το βρίσκω άκρως επικίνδυνο, διότι να θέλεις να διοικήσεις τον τόπο και να κρατάς αυτή τη στάση δείχνει ότι θα είσαι ακόμη μια κυβέρνηση από τα ίδια. Σήμερα λοιπόν δημοσιοποιούμαι το έγγραφο που στάλθηκε από την “Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Διεύθυνση Διοίκησης τμήμα Διοικητικού Οικονομικού της Ροδόπης” προς τον πρόεδρο του πενταμελούς συμβουλίου του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010 βάση του οποίου ζητάει σύμφωνα με τα έγγραφα που επισυνάπτει εάν ο Χρίστος Μέτιος μετά την εξετάση των εγγράφων εάν έχει υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα και να του επιβάλει ή όχι την ποινή της αργίας.
Εάν αυτά λοιπόν δεν επηρεάζουν την κρίση του Μοσχάτου και δώσουν την στήριξη για υποψήφιο περιφερειάρχη στον Χρίστο Μέτιο αναλαμβάνουν και την ευθύνη για ότι συμβεί πολιτικά από εδώ και πέρα σε όλη την περιφέρεια.

Δ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 22 - ΚΑΒΑΛΑ - Τ.Κ: 65302 / ΔΘ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΝΤΗ / ΑΦΜ : 800828862 ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ / ΤΗΛ: 2510 222141 / Εmail: evdomimera@gmail.com

Εβδόμη Ημέρα