Η προκήρυξη του θεσμού του κυπέλλου της ΕΠΣ Καβάλας της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας έχοντας υπόψη:

α) την αθλητική νομοθεσία που ισχύει σήμερα

β) το καταστατικό της

γ) τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), όπως σήμερα ισχύει

δ) τους Κανόνες Ποδοσφαίρου

ε) την προκήρυξη Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών

στ) την από 2019 απόφαση της Ε.Ε της Ε.Π.Σ.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την διοργάνωση της Α’ φάσης των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών

περιόδου 2019-2020.

Άρθρο 1: Συμμετοχή Ομάδων

α) Στους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών συμμετέχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλα τα σωματεία που συμμετέχουν στα τοπικά μας πρωταθλήματα και αυτά της Γ’ εθνικής κατηγορίας όσων προβλέπεται από την προκήρυξη κυπέλλου ερασιτεχνών της Ε.Π.Ο.

β) Το σωματείο υποχρεούται να καταθέσει στη διοργανώτρια, ΔΗΛΩΣΗ καθώς και ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ με επικυρωμένο νόμιμα το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος εκπροσώπου ως αυτή επισυνάπτεται. Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση συμμετοχής στο Κύπελλο δεν θα γίνεται δεκτή από την διοργανώτρια αρχή.

γ) Τα πιο πάνω σωματεία έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν μέχρι την 12-08-2019 στην Ένωση δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από την Ε.Π.Σ. Καβάλας και που πρέπει να συνοδεύεται από χρηματικό παράβολο των 100 (εκατό) €.

Η δήλωση αυτή προϋποθέτει την χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των διατάξεων του Κ.Α.Π. και των όρων της προκήρυξης της Ε.Π.Σ. Καβάλας για την 1η φάση και την 2η φάση που διοργανώνεται από την Ε.Π.Ο.

δ) Στην δήλωση αυτή είναι ανάγκη να γνωστοποιηθούν και τα χρώματα του σωματείου σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του Κ.Α.Π.

ε) Τέλος στην ίδια δήλωση είναι ανάγκη να γνωστοποιηθεί και το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσουν κατά την διάρκεια του πιο πάνω πρωταθλήματος.

Άρθρο 2: Διοργάνωση

Οι αγώνες του Κυπέλλου Ερασιτεχνών διοργανώνονται από την Ε.Π.Σ. Καβάλας από 31-08-2019 μέχρι την προθεσμία γνωστοποίησης του Κυπελλούχου μας στην ΕΠΟ.

Άρθρο 3: Τρόπος τέλεσης των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών

α) Οι αγώνες της Α’ φάσης Κυπέλλου Ε.Π.Σ. Καβάλας θα διεξαχθούν σε ομίλους που θα συμπεριλαμβάνουν αυτοί τις ομάδες ανά όμιλο και κατηγορία έκαστος. Η δημιουργία των ομίλων θα έχει ως κριτήριο την κατηγορία και τον όμιλο. Οι αγώνες θα είναι μονοί (νοκ – άουτ) με έδρα αυτήν που θα βγει από την κλήρωση, μέχρι αναδείξεως του Κυπελλούχου ανά κατηγορία και όμιλο.Στον τελικό αγώνα κάθε ομίλου (Κατηγορίας) θα απονέμονται κύπελλα και μετάλλια στις δύο διαγωνιζόμενες ομάδες.

β) Οι αγώνες της Β’ φάσης θα συμπεριλαμβάνουν τους πέντε (5) πρώτους τους οποίους θα ονομάζουμε Κυπελλούχους ανά κατηγορία και όμιλο, καθώς και τις ομάδες της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας. Η φάση αυτή θα διεξαχθεί σε μονούς αγώνες (νοκ – άουτ), με έδρα αυτήν που θα βγαίνει κάθε φορά από την κλήρωση (σε κάθε περίπτωση που συμμετέχει σε έναν αγώνα ομάδα Γ’ Κατηγορίας, αυτή θα είναι γηπεδούχος ακόμα και αν στην κλήρωση βγήκε φιλοξενούμενη). Η ημιτελική φάση θα διεξαχθεί σε διπλούς αγώνες (εντός – εκτός έδρας). Σε περίπτωση ισοβαθμίας των δύο ομάδων, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 20, παρ. 16δ του ΚΑΠ.

γ) Ο Κυπελλούχος της Ε.Π.Σ. Καβάλας συμμετέχει στο κύπελλο Ελλάδος την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2020 – 2021 που διοργανώνει η Ε.Π.Ο, ως προβλέπει με τις εγκυκλίους της αυτής.

δ) Ο τελικός για την ανάδειξη Κυπελλούχου της Ε.Π.Σ. Καβάλας οι δύο ημιτελικοί και ο τελικός Ελλάδας Ερασιτεχνών από την Ε.Π.Ο. διεξάγονται σε ουδέτερα γήπεδα που ορίζει κατά την κρίση της η διοργανώτρια.

ε) Η διεξαγωγή των αγώνων της 2ης φάσης ρυθμίζεται από τις διατάξεις Κύπελλο Ερασιτεχνικών Ομάδων του Κ.Α.Π.

στ) Κατά την διεξαγωγή των αγώνων της Β’ φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών οι ποινές των ποδοσφαιριστών, για μεν τα σωματεία που ανήκουν στα τοπικά πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ. Καβάλας θα κοινοποιούνται στην Ε.Π.Ο. και τα σωματεία, όπως προκύπτουν από τα Φύλλα Αγώνα χωρίς να ελέγχεται προηγούμενο ποινολόγιο (υπεύθυνοι για την εκάστοτε πραγματική ποινή των ποδοσφαιριστών θα είναι τα ενδιαφερόμενα σωματεία για δε τα σωματεία που ανήκουν σε πρωταθλήματα που διοργανώνει η Ε.Π.Ο. οι ποινές της φάσης αυτής θα είναι συνέχεια και συνάρτηση του ποινολογίου του πρωταθλήματος.

Άρθρο 4: Πρόγραμμα αγώνων-Ημερομηνία Έναρξης αγώνων

α) Η ημερομηνία κλήρωσης ορίζεται να διεξαχθεί την 20-08-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Κ. η δε ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται η 31-08-2019 ημέρα Σάββατο.

β) Το πρόγραμμα αγώνων καθορίζει την χρονολογία διεξαγωγής κάθε αγώνα, την ώρα που θα αρχίζει, το γήπεδο στο οποίο θα τελείται καθώς και την ομάδα που θα έχει την ιδιότητα της γηπεδούχου.

Η κοινοποίηση του προγράμματος των αγώνων θα γίνει σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Α.Π.

Άρθρο 5: Επαναληπτικοί Αγώνες

Αγώνας που αναβλήθηκε η διακόπηκε εξ αιτίας καιρικών συνθηκών θα διεξάγεται ως εξής:

Για τους αγώνες (διοργάνωση Ε.Π.Σ.Κ) όταν ορίσει εκ νέου η Ε.Π.Σ. Καβάλας.

Άρθρο 6: Γήπεδα τέλεσης αγώνων

α) Τα γήπεδα τέλεσης αγώνων και οι γηπεδούχες ομάδες ορίζονται με το πρόγραμμα των αγώνων.

β) Οι γηπεδούχες ομάδες είναι υποχρεωμένες να έχουν στην διάθεση της Ε.Π.Σ.Κ. το γήπεδό τους για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Παιδιάς.

Άρθρο 7: Γήπεδα ακατάλληλα

Όπως ορίζει το άρθρο 10 του Κ.Α.Π.

Άρθρο 8: Φύλλο αγώνα

Για κάθε αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών θα συντάσσεται σχετικό φύλλο αγώνα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΚΑΠ.

Άρθρο 9: Συμμετοχή Ποδοσφαιριστών

Όπως ορίζουν τα άρθρα 18 και 19 του Κ.Α.Π.

Άρθρο 10: Αποχώρηση ομάδας-Διακοπή αγώνα-Αδυναμία συμμετοχής ομάδας-Παραίτηση

Για την ομάδα η οποία παραιτείται ή αποχωρεί ή γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα ή δηλώνει αδυναμία συμμετοχής σε αγώνα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Α.Π.

Άρθρο 11: Άδεια αγώνα-Τήρηση τάξης

α) Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για την λήψη της σχετικής άδειας για την τέλεση του αγώνα από τις αρμόδιες αρχές.

β) Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημίζουν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των μελών και των οπαδών του.

Άρθρο 12: Μπάλες αγώνα-Ιατροί αγώνα-Ώρα προσέλευσης

Όπως ορίζει το άρθρο 16 του Κ.Α.Π.

Άρθρο 13: Έξοδα μετακίνησης σωματείων

Α’ φάση βαρύνουν τις ίδιες τις ομάδες, Β’ φάση ως προβλέπει η προκήρυξη Κυπέλλου Ερασιτεχνών της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 14: Οικονομική οργάνωση-Διαχείριση-Έλεγχος αγώνων

Η οικονομική οργάνωση-διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνων Κυπέλλου Ερασιτεχνών ρυθμίζονται από την οικονομική εγκύκλιο της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 15: Προπονητές

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου όλα τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα αν απασχολούν Προπονητή, να είναι κάτοχος Διπλώματος U.E.F.A. C΄ και άνω τουλάχιστον και για τους, τυχόν, Βοηθούς Προπονητές το Πιστοποιητικό U.E.F.A. C΄ τουλάχιστον, πλην της Α’ Κατηγορίας που υποχρεούνται να απασχολούν προπονητή πτυχιούχο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης το οποίο είναι αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του Προπονητή, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΠΣΚ.

Οι προπονητές θα φέρουν την Ειδική Ταυτότητα και το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή που εκδίδει η Ε.Π.Ο και η ΕΠΣΚ.

Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή Προπονητή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται στην ΕΠΣΚ (Τμήμα Προπονητών), εντός δέκα πέντε (15) ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.

Άρθρο 16: SUPER CUP

Η αυλαία της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου θα ανοίγει υποχρεωτικά με έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, μεταξύ της Κυπελλούχου και της Πρωταθλήτριας Α’ Κατηγορίας ομάδας της χρονιάς που έληξε και θα ονομάζεται SUPER CUP «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ».

Άρθρο 17: Κυρώσεις σε περίπτωση αποδοχής ενστάσεων

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Α.Π. για τις ενστάσεις Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών.

Άρθρο 18: Γενικές διατάξεις

α) Για τις αντικαταστάσεις των ποδοσφαιριστών ισχύει ότι προβλέπει ο Κ.Α.Π.

β) Η δήλωση συμμετοχής αποτελεί σύμβαση προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Ο.-Ε.Π.Σ.Κ. σαν διοργανώτριας της παραπάνω διοργάνωσης και των σωματείων που δήλωσαν συμμετοχή.

γ) Ομάδες που οφείλουν στην Ε.Π.Σ.Κ χρήματα από οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αγώνες της 1ης φάσης εφ’ όσον δεν εξοφληθούν οι οφειλές.

δ) Τα σωματεία υποχρεούνται με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής να γνωστοποιήσουν στην Ε.Π.Σ.Κ. 1η φάση και η Ε.Π.Σ.Κ. στην Ε.Π.Ο. τα στοιχεία και την ιδιότητα των προσώπων που εισέρχονται και παραμένουν στον αγωνιστικό χώρο.Η είσοδος και παραμονή στον αγωνιστικό χώρο θα επιτρέπεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που έχουν γνωστοποιηθεί εμπρόθεσμα.

ε) Η Ε.Π.Σ.Κ. έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα από πλευράς τηλεοπτικής κάλυψης και τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων στα γήπεδα τέλεσης των αγώνων, ενώ για όλη τη 2η φάση η Ε.Π.Ο.

Άρθρο 19: Έπαθλα

α) Το Κύπελλο Ερασιτεχνών Ε.Π.Σ. Καβάλας απονέμεται στη νικήτρια ομάδα του τελικού μαζί με 20 μετάλλια, αμέσως μετά την λήξη.

β) Στην ομάδα που κατατάσσεται δεύτερη απονέμεται επίσης Κύπελλο και 20 μετάλλια.

γ) Στον διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητή καθώς και τους προπονητές των ομάδων απονέμεται από ένα μετάλλιο.

δ) Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον τελικό αγώνα καθώς και οι αναπληρωματικοί οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια με πρώτη τη νικήτρια ομάδα και δεύτερη αυτήν που ηττήθηκε.

Οι ποδοσφαιριστές που δεν θα πειθαρχούν σ’ αυτήν την υποχρέωση τιμωρούνται με τις προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις.

Άρθρο 20: Παράβολο ενστάσεων

Το ποσό του παραβόλου για την υποβολή ενστάσεων καθορίστηκε μετά από απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ στα πενήντα (50) ευρώ.

Δ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 22 - ΚΑΒΑΛΑ - Τ.Κ: 65302 / ΔΘ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΝΤΗ / ΑΦΜ : 800828862 ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ / ΤΗΛ: 2510 222141 / Εmail: evdomimera@gmail.com

Εβδόμη Ημέρα