Στα χέρια του ΑΣΕΠ όλοι οι φάκελοι όσων συμμετείχαν στο διαγωνισμό για την πρόσληψη καθαριστριών τραπεζοκόμων και βοηθών μαγείρων- Ξεκίνησε η έρευνα του εισαγγελέα

Στα χέρια του ΑΣΕΠ βρίσκονται όλοι οι φάκελοι των ατόμων που εξετάσθηκαν από την επιτροπή του νοσοκομείου και είτεν προσελήφθησαν είτε απερρίφθησαν. Η διοίκηση του ΑΣΕΠ αφού τους εξετάσει όλους θα αποφασίσει αν δεν υπάρχουν παραλήψεις να θεωρήσει την όλη διαδικασία ορθή ή αν βρει ότι κακώς απερρίφθησαν κάποια άτομα που συγκέντρωνα παραπάνω μόρια από κάποιους άλλους ή αν θεωρήσει ότι διαδικασία δεν ήτανε βάρη νόμου να ζητήσει να ακυρωθεί και να γίνει εκ νέου άλλος διαγωνισμός.
Παράλληλα έχει ξεκινήσει η έρευνα από την εισαγγελία της Καβάλας προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ποινικές ευθύνες στους συμμετέχοντες στην επιτροπής ανάδειξη τον επιτυχόντων στον διαγωνισμό και ακόμη και αυτό που κατοχύρωσαν ως επιτυχή την όλη διαδικασία.

Δ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 22 - ΚΑΒΑΛΑ - Τ.Κ: 65302 / ΔΘ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΝΤΗ / ΑΦΜ : 800828862 ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ / ΤΗΛ: 2510 222141 / Εmail: evdomimera@gmail.com

Εβδόμη Ημέρα