Παραδέχονται ότι η περιφέρεια μας είναι πάτος- Έφεραν τους Κρητικούς να μας δείξουν πως ξετρυπώνουν προγράμματα χρηματοδότησης του Τουρισμού!

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης παρουσιάστηκαν οι Καλές Πρακτικές που εφαρμόζει η Κρήτη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Παράκτιου Τουρισμού

Η παρουσίαση έγινε στην Κομοτηνή στα πλαίσια του έργου «Co-Evolve – Προώθηση της συν-εξέλιξης των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και φυσικών συστημάτων για την ανάπτυξη βιώσιμου παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού,” που συντονίζεται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με στόχο την ανάδειξη των περιοχών των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Νέστου.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, η Ελένη Χατζηγιάννη Προϊσταμένη Διευθύνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Έργων, παρουσίασε τις δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης, μέσα από επτά διαφορετικά ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης και σχετίζονται με το περιβάλλον, τη διαχείριση του νερού, τη γαλάζια οικονομία, την καινοτομία, στο πλαίσιο πάντα της σύνδεσης του τουριστικού προϊόντος με το φυσικό περιβάλλον και την ανάδειξη νέων δράσεων στον τουρισμό.

Δ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 22 - ΚΑΒΑΛΑ - Τ.Κ: 65302 / ΔΘ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΝΤΗ / ΑΦΜ : 800828862 ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ / ΤΗΛ: 2510 222141 / Εmail: evdomimera@gmail.com

Εβδόμη Ημέρα